Lars Sundström

Lars Sundström

Efter en lång karriär inom affärslivet gjorde jag ett beslut om att ännu göra någonting helt annat. Det blev naturfotografering eftersom det alltid har varit mitt stora intresse. Efter avlagd specialyrkesexamen i naturfotografi 2015 vid Axxell Utbildning, beslöt jag att samla mina naturupplevelser i en bok om naturen i min hemtrakt.                                                                                                             

Boken Vingbrus handlar om områden och teman som på sätt eller annat stått mig nära sedan länge. Jag vill lyfta fram naturen i min omedelbara närhet och visa upp mångfalden i den. Så gott som alla bilder är tagna i Raseborg och Hangö – vid kusten, i skogen, vid ån, vid myren och vid tjärnen.

Resultatet har ofta lett till möten eller en berättelse där naturen spelar huvudrollen. Jag har eftersträvat att inte fokusera på exakta platsbestämmelser. Mina naturupplevelser kan ses som universella, obestämda i tid och rum.

Vilken funktion har en enskild bild idag?

Den enskilda bilden fyller fortfarande funktionen av att återge något skeende eller motiv innehållande; ett budskap, ett unikt innehåll eller något med högt formvärde.

Vilken bild får dig att stanna upp?

En bild som inte öppnar sig med första anblicken och som lämnar utrymme för egen tolkning och fantasi, är en intressant bild.

Samtidigt är det en bild man inte tröttnar på så lätt eftersom betydelsen kan variera.