Heikki Willamo

 

Heikki Willamo

KOHTAAMINEN

Eläinten valokuvaaminen on niiden kohtaamista ja sen pelkistämistä valokuvaksi. Kohtaamiset tapahtuvat yhtä lailla fyysisinä kuin ajatuksen tasolla, mutta aina yli lajirajojen. Me ihmiset emme voi koskaan täysin ymmärtää eläimiä, mutta voimme yrittää kohdata ne mahdollisimman tasavertaisina. Tämä on yksi työni ydinkohtia: miten välittää kohtaamiset arvokkaalla ja eläintä kunnioittavalla tavalla? Miten koskettaa katsojaa niin, että hän pysähtyy kuvan ääreen ja antaa sille mahdollisuuden.

Mikä merkitys yksittäisellä kuvalla on?

Mielestäni yksittäisen kuvan funktio ei ole muuttunut kuvatulvan myötä. Kuvan tehtävänä on edelleen kertoa, kuvittaa, hätkähdyttää, pysäyttää jne. kontekstista riippuen. Kuvatulva on tietenkin nostanut vaatimuksia. Erottuminen alati kasvavassa kuvajoukosta on yhä vaikeampaa.

Mikä kuva saa SINUT pysähtymään?

Minut pysäyttää kuva, joka kutsuu katsomaan tarkemmin. Ensikatsominen antaa lupauksen jostain enemmästä, jostain joka on piilossa kuvapinnan alla.