Lars Sundström

Lars Sundström

Siipien havinaa- luento luontokuvakirjan tekemisestä

Siipien havinaa kirja käsittelee minulle tärkeitä osa-alueita ja aiheita, jotka tavalla tai toisella ovat olleet lähellä sydäntäni jo pitkään. Haluan tuoda esille lähiympäristöni luonnon ja sen monimuotoisuuden suhteellisen pienellä alueella. Miltei kaikki kirjan valokuvat on kuvattu Raaseporissa ja Hangossa; rannikolla, metsässä, joen varrella, suolla ja metsälammella. Monessa tapauksessa tulos on ollut kohtaamisia ja elämyksiä luonnossa. Olen myös jättänyt kuvauspaikat nimeämättä, haluan nähdä kohtaamiset yleismaailmallisina, ajasta ja paikasta riippumattomina tapahtumina.

KUKA ON LARS SUNDSTRÖM?

Pitkän liike-elämässä tehdyn uran jälkeen tulin elämässäni vaiheeseen, jolloin halusin tehdä jotain muuta. Valitsin luontokuvauksen, aiheen joka on aina kiinnostanut minua. Suoritettuani luontokuvauksen erikoisammattitutkinnon 2015 (Axxell Utbildning) päätin kirjoittaa kirjan luontoelämyksistäni kotiseudullani.

Mikä merkitys yksittäisellä kuvalla on?

Yksittäinen kuva täyttää edelleen funktionsa ilmaista jotain tapahtumaa tai kohdetta sisältäen; sanoman, jotain ainutlaatuista sisältöä tai  taiteellisen näkökulman.

Mikä kuva saa sinut pysähtymään?

Kuva joka ei avaudu ensikatselulla ja joka antaa tilaa katsojan tulkinnalle ja mielikuvitukselle, on mielenkiintoinen kuva. Kuvasta voi myös tilanteen mukaan löytää uusia näkökulmia.