Oscar Keserci

Oscar Keserci

Yökuvaus, ja näkyvyys sosiaalisessa mediassa

Luentoni aikana tulen esittelemään yökuviani, sekä kertomaan omasta tekniikastani ja minun materiaalivalinnoistani parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Annan myös vinkkejä ja tietoa yökuvaukseen.

Tarkoituksena on myös jakaa ajatuksiani verkkonäkyvyydestä. Kerron saavuttamastani näkyvyydestä ja sen merkityksestä minulle, sosiaalisella medialla on ollut iso merkitys menestyksen saavuttamiseen omalla kolme vuotta kestäneellä kuvaajan urallani. Haluan kertoa siitä, miten aloitin ja miten olen onnistunut hyödyntämään sosiaalista mediaa.

Mikä merkitys yksittäisellä kuvalla on?

Kuvan funktio vaihtelee suuresti valokuvaajan tarkoituksen mukaisesti. Mitä kuvaaja haluaa kertoa kuvalla? Tarkoitus määrittelee usein kuvan funktion. Kuva voi olla tapa ilmaista tunteita, muistoja, tarinoita tai kokemuksia. Mielestäni valokuvan ainutlaatuinen ja uniikki muoto peilaantuu myös yksittäisen kuvan funktioon.

Mikä kuva saa SINUT pysähtymään?

Minua kiehtovat yökuvaus, mukaan lukien linnunrata ja eri tähtimuodostelmat. Toki minun mielenkiintoni kuvakseen on tätä paljon laajempi.

Kuva, joka minut pysäyttää on dramaattinen, harvinaislaatuinen ja usein maisemakuva. Dramaattinen ja harvinaislaatuinen ovat sanoja, joilla on eri merkitys eri yksilöille, mutta nämä sanat kuvaavat parhaiten minun kiinnostustani. Maisemat ja eri luonnon näkymät pysäyttävät minut.