HANKO FOTOFESTIVAL 1.9.2018

Naturen och vi i förändring

Jan Fast, Carl Irjala, Jan Kaila, Mikael Kilpi,
Kimmo Ohtonen, Sanni Seppo

Plats: Hangö stadshus, Berggatan 1